Den sista DaFlo-Festivalen

Nu har vi landat efter DaFlo-Festivalen 2016.
Vi är glada, nöjda och lite vemodiga. Inför festivalen tog vi ett stort beslut, DaFlo-Festivalen 2016 blir den sista av sitt slag. Stort tack till alla som kom, alla som hjälpt till och alla som på olika sätt gjort det möjligt att genomföra detta års festival samt alla tidigare års festivaler!
Nu vill vi öppna upp för möjligheten till nya projekt i en annan form. Så trots att DaFlo inte blir igen så ses vi i framtiden både här och där!

 

Cirkustältet